Traumatologia

La ressonància magnètica en traumatologia és la tècnica d’elecció en molts dels processos clínics. Per aquesta raó l'Institut Mèdic per la Imatge actualitza la seva ressonància d'alt camp, incorporant-hi el software i el conjunt de seqüències que permeten millorar els estudis convencionals i la realització d’estudis com el mapeig del cartílag, que abans no es podien fer al nostre centre.
 
També incorporem seqüències en 3D (Dess) per a articulacions, que milloren la resolució espacial considerablement.