Certificacions

ISO 9001 de l'IMI

NORMA UNE-EN ISO 9001:2008

Certificats per DNV Veritas desde el 02/03/2009 amb validesa fins el 02/03/2015
Sistema de gestió de qualitat, estructurat per processos de treball de l’empresa. Format per manual de qualitat, procediments de treball, PNT’s i Registres. Manual de Qualitat: En el Manual es defineix l’estructura i interacció dels processos del sistema de qualitat, els seus responsables i la referència al procediment operatiu on es detalla el pla d’actuació. Procediments: L’abast i el detall dels procediments operatius que formen el sistema de qualitat tenen en compte la definició de responsabilitats, el mètode operatiu i les activitats de seguiment i control, així com la referència als registres o documents en els quals es duu a terme cada activitat. PNT’s: Els PNT’s tenen com a objectiu definir amb més detall les activitats de realització de les proves mèdiques i de control de qualitat dels radiofàrmacs, tenen en compte la definició de responsabilitats, el mètode operatiu i les activitats de seguiment i control, així com la referència als registres o documents en els quals es duu a terme cada activitat. Registres: En els registres s’hi recull el resultat d’una activitat. Són controlats i arxivats, per tal de garantir les evidències del funcionament del sistema de qualitat.

Política de protecció de dades de l'IMI

PROTECCIÓ DE DADES

En relació a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Institut Mèdic per la Imatge SL té registrats els fitxers de personal, pacients i administració des de el maig del 2003 i el fitxer de videovigilància des de juliol del 2012 a la Agencia Española de protección de Datos.

Alhora, des del 24 d’octubre del 2006 estem adherits al Codi Tipus de la Unió Catalana d’Hospitals.

Unió Catalana d'Hospitals

La Unió és una associació empresarial d’entitats que tenen la funció de prestar serveis sanitaris i socials. Les propietats de les entitats associades, amb independència de la seva figura jurídica, posen a disposició d’aquesta finalitat els seus recursos patrimonials, humans i tecnològics, per a garantir una assistència de qualitat.