Preparació

Ressonància Magnètica Manresa

Què s’ha de fer i s’ha de saber abans de la prova.
És possible que li demanin la utilització d’una bata durant la prova o potser pugui quedar-se amb la seva vestimenta si es lleugera i no conte tancaments metàl·lics.
Les pautes sobre ingerir o beure abans d’un examen de RMN varia segons l’examen específic i el centre. A menys que li indiquin el contrari, ha de seguir la seva rutina diària en l’alimentació i alhora de prendre la medicació.
Algunes proves de RMN requereixen que al pacient se li administri una injecció de material de contrast dins del torrent sanguini. Probablement el radiòleg o el tècnic especialista li pregunti si té algun tipus d’al·lèrgia, com poden ser al iode o a material de contrast dels raigs X, drogues, menjar, el medi ambient o asma. De totes formes, el material de contrast que més s’utilitza habitualment per un examen de RMN, el gadolini, no conte iode i és poc probable que causi efectes secundaris o una reacció al·lèrgica.
El radiòleg també ha de  saber si vostè té problemes de salut greus o si s’ha sotmès a cirurgia recentment. Algunes malalties, como la insuficiència renal poden impedir-li rebre un material de contrast per poder tenir una RMN. Si existeix una historia de malaltia renal, pot ser necessari realitzar un examen de sang per determinar si els ronyons funcionen correctament.
Les dones sempre hauran d’informar al metge o al tècnic si creu en la possibilitat d’estar embarassada. Des dels ’80 es fa ús de la  RMN per les exploracions de pacients, sense tindre constància de cap mal efecte sobre dones embarassades o en els seus nadons. No obstant això, a causa que el nadó estarà en un fort camp magnètic, les dones embarassades no s'han de fer aquest examen a menys que s'assumeixi que el potencial benefici de la RMN supera amb escreix els riscos possibles. Les dones embarassades no han de rebre injeccions amb materials de contrast.
Si pateix claustrofòbia (por als espais reduïts) o ansietat, pot demanar-li al seu metge que li recepti un sedant suau abans de l'examen programat.

Generalment es requereix sedació o anestèsia en els nens petits per poder completar un examen de RMN sense que es moguin. El fet que un nen requereixi sedació o no, dependrà de l'edat del nen i del tipus d'examen que s'estigui realitzant. Sedació moderada i conscient pot ser proveïda en la majoria de les institucions.

Intenti deixar les joies i altres accessoris a casa, o tregui se’ls abans de l'exploració de RMN. A causa que poden interferir en el camp magnètic de la unitat de RMN, es prohibeix l'ús d'objectes metàl·lics i electrònics a la sala d'examen. Aquests articles inclouen:
- Joies, rellotges, targetes de crèdit i audiòfons, tots poden danyar-se.
- Fermalls, forquilles, tancaments metàl·lics i articles metàl·lics similars, que poden distorsionar les imatges de la RMN.
- Aparells dentals desmuntables.
- Llapis, navalles i ulleres.
- Perforacions en el cos.

En la majoria dels casos, l'examen de RMN és segur per als pacients que tenen implants de metall, a excepció d'alguns tipus. Les persones amb els implants no poden ser explorades i no han d'ingressar a l'àrea d'exploració de la RMN (a menys que rebi instruccions explícites de fer-ho per part d'un radiòleg o tècnic informat al respecte) :
- Desfibril·lador intern (implantat) o marcapassos
- Implant coclear (de l’oïda)
- Alguns tipus de clips que s’utilitzen en els aneurismes cerebrals
- Alguns tipus de bobines col·locades dins dels vasos sanguinis

Ha d’informar al tècnic si té algun dispositiu mèdic o electrònic en el seu cos, ja que pot interferir en l'examen o suposar potencialment un risc, d'acord amb la seva naturalesa i la potència de l'imant de la RMN. Els exemples inclouen:
- Vàlvules cardíaques artificials
- Ports implantats per administrar medicaments
- Dispositiu electrònic implantat, incloent un marcapassos cardíac
- Extremitats artificials o pròtesis metàl·liques per les articulacions
- Estimuladors nerviosos implantats
- Agulles metàl·liques, cargols, plaques, stents o grapes quirúrgiques

En general, els objectes utilitzats en cirurgia  no suposen cap risc durant la RM. No obstant això, una pròtesi articular artificial col·locada recentment potser requereixi la utilització d'un altre procediment per imatges. Si hi ha dubtes sobre la seva presència, es pot prendre una radiografia per detectar l'existència de qualsevol objecte de metall i identificar-lo.

Els pacients que puguin tenir cossos extranys metàl·lics en certes parts del cos probablement també s'han de sotmetre a una radiografia abans de la RMN. Vostè ha de notificar al tècnic o al radiòleg de qualsevol resta de metralla, bales o altres peces de metall que puguin estar presents en el seu cos a causa d'accidents. Els tints que s'utilitzen en els tatuatges també poden contenir ferro i poden escalfar durant la RMN, però això rares vegades representa un problema. Els empastaments i aparells dentals en general no es veuen afectats pel camp magnètic, però poden distorsionar imatges de l'àrea facial o cerebral, de manera que el radiòleg ha d'estar al cas d'això.

Els pares que acompanyen nens dins de la sala d'exploració també necessiten notificar al tècnic sobre qualsevol aparell mèdic o electrònic que tinguin.