Gammagrafia òssia planar i amb SPECT CT

Mètode: 
Administració d'un producte amb afinitat òssia, marcat amb un isòtop, per valorar la presencia de lesions òssies, fractures ocultes, inestabilitat o complicació de pròtesi articulars.
Preparació: 
No es necessita. És recomanable beure líquids després de l’administració del radiofàrmac.
Més informació: 
No és obligada la permanència al centre durant les 2 o 3 hores d’espera.
Duració: 
Posteriorment a l'administració de la dosis es realitza una gammagrafia entre les dues o tres hores, que pot durar de 20 a 40 minuts. Opcionalment realitzem una gammagrafia als 5 minuts de la injecció del traçador.