Gammagrafia pulmonar de ventilació i perfusió

Mètode: 
Estudi de ventilació amb l’administració d'un aerosol marcat amb un isòtop, inhalat per un sistema dispensador d’oxigen i posterior realització de gammagrafies. Posteriorment es practica una altra gammagrafia dels pulmons després d’administrar un radiofàrmac per via endovenosa. Amb aquesta prova s'aconsegueix veure la funció ventilatòria i circulatòria pulmonar.
Preparació: 
No és necessària la preparació ni atenció especial després de la prova.
Duració: 
40-50 minuts