Renograma isotòpic

Mètode: 
Adquisició d’imatges d'una forma continuada durant un període no superior a 40 minuts de la regió lumbar després d'administrar un radiofàrmac que s’elimina pels ronyons. L’estudi és útil per valorar la funció renal de cada ronyó per separat i la presència d'alteracions en l'eliminació de l'orina com dilatacions del sistema o obstrucció. És possible l’administració d'un diürètic durant l’estudi o inclús de fàrmacs per la tensió (IECA), en cas que l’estudi sigui per diagnosticar una hipertensió d'origen renal.
Preparació: 
És necessària la hidratació prèvia i no haurà de vindre en dejú.