SPECT cerebral de perfusió

Mètode: 
Estudi tomogràfic del cervell durant 30 o 40 minuts després de l’administració d'un radiofàrmac.
Preparació: 
Prèviament a la prova el pacient estarà en condicions de repòs amb la llum apagada i sense estímuls sonors.
Duració: 
De 30 a 40 minuts.